domov
kontakti
kazalo

 

Javni razpis koordinacija ŠŠT 2016/2017

19.04.2016

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2016, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2016 št. 3330-16-064001 z dne 18.12.2015, objavlja Zavod za šport RS Planica javni razpis »sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017«

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2016/2017.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 29.000,00 EUR.

Rok za oddajo: 06.05.2016

Datum odpiranja vlog: 09.05.2016

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 91, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Celoten razpis, razpisna dokumentacija in obrazci v spodnjih prilogah.