domov
kontakti
kazalo

 
Razvojna naloga Zlati sonček - posodobitev programa
30.08.2021

V torek, 24. avgusta smo v Škofji Loki na OŠ Ivana Groharja izpeljali prvi seminar s šolami, ki so se aktivno vključile v razvojno nalogo Zlati sonček – posodobitev.
 Z razvojno nalogo Zlati sonček – posodobitev želimo preveriti, kako se posodobljen, razširjen program, ki ga pripravlja razširjena strokovna skupina, v kateri so predstavniki Fakultete za šport, Pedagoške fakultete v Ljubljani, Zavoda RS za šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, OKS-a, predstavnik ravnateljev ter Zavoda za šport RS Planica, lahko uspešno izvaja v osnovnih šolah.

V zadnjih letih smo na Zavod za šport RS Planica, ki program vodi in koordinira, prejeli predloge, da se program nekoliko prevetri in posodobi. S tem namenom je bila v letu 2020 oblikovana strokovna delovna skupina za posodobitev programa. V mesecu maju 2021 je skupina zaključila strokovno pripravo posodobitve programa in začela z izborom pilotnih šol, ki bi pripravljeni program ovrednotile in podale končna evalvacijska poročila glede izvajanja na osnovi enoletnega spremljanja in dela na razvojni nalogi.

Celoletno delo na področju evalviranja novega posodobljenega programa Zlati sonček bo v šolskem letu 2021/22 izvajalo 29 osnovnih šol po Sloveniji. Na skupnem seminarju smo predstavili posodobljen program in v telovadnici tudi praktične vaje (naloge). Udeleženci seminarja (športni pedagogi in razredne učiteljice) so pokazali veliko mero pozitivne energije, ki bo prav gotovo do konca šolskega leta prinesla zaključke, ki si jih želimo.


avtor: Mateja Reberšak Cizelj
foto: Šport mladih