domov
kontakti
kazalo

 
Spremembe pravilnika o napredovanju v nazive
09.11.2020

Po spremembah v pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive smo prejeli kar nekaj vprašanj v zvezi z uveljavljanjem organizacije tekmovanja na državni ravni. Organizacija tekmovanja v državni ravni je še vedno ovrednotena z dvema točkama in ja navedena v 20. členu, b. razdelek, 16. točka.
 
Po novem pravilniku, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 113/2020 dne, 21. 8. 2020 se organizacija enega tekmovanja na državni ravni med udeleženci izobraževanja vrednoti pod točko 16, ker je bila točka 11 izločena iz pravilnika.

Za organizatorje šolskih športnih tekmovanj tako ni nobenih sprememb samo, da se v obrazec 12 zapiše, da se napredovanje nanaša na 16. točko 20. člena b. razdelka, ki je vredna 2 točki za napredovanje.

Spremembe v pravilniku omogočajo sicer lažje napredovanje strokovnih delavcev v naziv svetnik in predstavljajo izpolnitev pomembnega dela dogovora o prenovi kariernega razvoja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Spremenjeni pravilnik je stopil v veljavo 1. septembra 2020.


avtor: Mateja Reberšak Cizelj
foto: arhiv Športa mladih