domov
kontakti
kazalo

 
COVID-19 FITbarometer
30.10.2020

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport v partnerstvu z OKS-ZŠZ in Zavodom za šport Republike Slovenije Planica ter v sodelovanju s strokovno javnostjo spremlja uresničevanje predlogov za zmanjševanje škodljivih posledic omejevanja gibanja zaradi COVID-19 ukrepov.
 
Na podlagi ugotovitev SLOfit raziskovalne skupine o največjem upadu gibalne učinkovitosti in največjem porastu debelosti pri slovenskih otrocih v 33-letni zgodovini spremljave s ŠVK, kot posledice vladnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, so v septembru 2020 predlagali ukrepe za zmanjšanje teh izjemno škodljivih posledic, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Ukrepi so zasnovani na znanstvenih spoznanjih in predhodno dokazanih uspešnih rešitvah.

S FITbarometrom je prikazana ocena uresničevanja teh ukrepov. Ocene so narejene in opisane na podlagi razpoložljivih podatkov in mnenja strokovne javnosti o njihovem udejanjanju.

Več na povezavi COVID-19 FITbarometer>>>


avtor: SLOfit
foto: SLOfit
 
ŠPORTNI IZZIVI - ŠŠT 2020/21

 
Spletne aplikacije Šport mladih

  

 

 
7. Festival Športa mladih 2016 - VIDEO

 
Šolski ekipni kros 2016 - VIDEO