domov
kontakti
kazalo

 
Nagradni natečaj Najbolj športna šola, vrtec 2020
04.06.2020

Zavod za šport RS Planica razpisuje v okviru programov Športa mladih nagradni natečaj "Najbolj športna šola (vrtec) - šport in šola (vrtec) na daljavo pomladi 2020". Rok za prijavo na natečaj je 12. julij 2020.
 Pomlad se je začela nekoliko drugače kot običajno in sprva predvidena krajša odsotnost obiskovanja šole (pouka) in vrtcev se je spremenila v daljše obdobje. Naš razpisani natečaj, ki ga uspešno vodimo že nekaj let, Naj športna šola je postal v danih okoliščinah neizvedljiv. Ker ste se zaposleni na šolah, vrtcih kljub temu trudili z idejami, spodbudami, primernimi usmeritvami na področju športa in gibanja… smo se odločili, da z nagradnim skladom, ki je bil prvotno namenjen za Naj športno šolo, razpišemo natečaj in nagradimo v tem trenutku vaše inovativne pristope do podajanja športno gibalnih vsebin vašim učencem, dijakom ali vrtčevskim otrokom (staršem). Veliko odličnih idej ste pokazali in izpostavili, prav tako ste nekateri sledili načelom enakosti med učenci to pomeni, da ste določena gradiva pripravljali tudi za otroke, ki doma nimajo vse potrebne sodobne tehnologije, pripravljali ste tudi vsebine za ranljivejše skupine ...

Vabimo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole in vrtce, da razkrijete svoja pestra delovanja na področju športno gibalne aktivnosti, ki ste jo izvajali v času zaprtja ustanov.

Razdelili bomo priznanja za Najbolj športno šolo – šport in šola na daljavo pomladi 2020.

Glede na prejeto število skupnih točk bomo podelili zlato, srebrno in bronasto priznanje.
Pošljite nam izpolnjen obrazec, ki bo izkazoval vašo pestro dejavnost. Obrazec je dostopen na spletni strani www.sportmladih.net. Pet članska komisija bo natančno pregledala prispele vloge, jih ocenila in do 20. avgusta 2020 pripravila vrstni red priznanj. Vsako priznanje bo tudi finančno ovrednoteno (višina posamezne finančne nagrade bo odvisna od števila nagrajenih ustanov).

Komisija bo upoštevala vse parametre, ki so natančno opredeljena na ocenjevalnem listu.

Vaše vloge pričakujemo do 12. julija 2020. Gradivo, ki ga boste pripravili pošljite po e-pošti na naslov info@sportmladih.net z obveznim zapisom Zadeva: NAJ ŠPORTNA OŠ (OŠPP, SŠ ali VRTEC). Obrazec mora biti podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe (obvezno posredujte pdf dokument).

Uradni razpis nagardnega natečaja in prijavni obrazec sta dostopna v spodnjih prilogah.


avtor: Jernej Peterlin
foto: arhiv Šport mladih
Priponke