domov
kontakti
kazalo

 
Programi Športa mladih – informacije MAJ 2020
15.05.2020

Objavljamo nekaj informacij o zaključku programov Športa mladih – Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati ter Šolska športna tekmovanja in prireditve v šolskem letu 2019/20.
 
Mali sonček, Zlati sonček in Krpan
V mesecu aprilu smo vas z dopisom že obvestili, da se lahko za uspešno izpeljan program v tekočem šolskem letu upošteva izvedba oz. aktivna vključitev v predvaje že za tri različne gibalne naloge. Več v dopisu Športni programi Mali sonček, Zlati sonček in Krpan>>>

Delitev gradiva s strani Zavoda na področne centre bo potekala na enak način kot v preteklih letih. Vse gradivo za programe se mora naročiti do 20. maja 2020 preko nove spletne aplikacije Šport mladih. Za podporo in informacije glede uporabe spletne aplikacije pokličite na tel. 01 434 23 97 ali pišite na e-pošto: jernej.peterlin@sport.si. Predlagamo, da se poslužite klica, saj bomo tako najhitreje rešili morebitna vprašanja oz. nejasnosti.

Naučimo se plavati
V kolikor ste izvajali program NSP in želite uveljavljati sofinanciranje stroškov izvedbe morate v spletni aplikaciji Šport mladih oddati poročilo o izvedenih vsebinah programa NSP.
Podpisan in žigosan zahtevek za sofinanciranje, ki ga boste bo kreirali v aplikaciji Šport mladih in kopije računov pošljite skenirane v predogled na bostjan.vintar@sport.si . V kolikor potrebujete kakršne koli informacije, pokličite Boštjana Vintarja: 051 648 051.

Za podporo in informacije glede uporabe spletne aplikacije pokličite na tel. 01 434 23 97 ali pišite na e-pošto: jernej.peterlin@sport.si. Predlagamo, da se poslužite klica, saj bomo tako najhitreje rešili morebitna vprašanja oz. nejasnosti.

Šolska športna tekmovanja in prireditve
Na podlagi vseh znanih dejstev vas obveščamo, da v šolskem letu 2019/2020 zaključimo z izvajanjem Šolskih športnih tekmovanj na državni ravni. Vsa tekmovanja, ki so v teku, se zaključijo na trenutni stopnji in so brez zmagovalcev v letošnjem šolskem letu.

Hura, prosti čas
Za program Hura, prosti čas smo že prejeli vloge prijaviteljev za izpeljavo programa. Razpisa zaradi trenutnih ukrepov še nismo zaključili. Takoj ko bo znano v kakšnem obsegu bo mogoče programe izpeljati, bomo izbrali izvajalce in jih objavili na naših spletnih straneh.


avtor: Jernej Peterlin
foto: arhiv Šport mladih
Priponke