domov
kontakti
kazalo

 
Zaključek programa Zdrav življenjski slog
23.10.2018

S šolskim letom 2017/18 smo skupaj z izvajalci izpeljali zadnje leto uspešnega programa Zdrav življenjski slog, ki je zagotavljal dodatno strokovno vodeno športno vadbo osnovnošolski mladini.
 
V šolskem letu 2010/11 se je začel v OŠ izvajati evropski program »Zdrav življenjski slog«, ki se je z začetkom letošnjega šolskega leta iztekel. Gre za idejo, ki skozi vsebino programa, dokazano predstavljal izredno učinkovito, predvsem pa delujočo sistemsko rešitev pri zagotavljanju dodatnih ur športne aktivnosti vsej zainteresirani osnovnošolski populaciji, seveda pod strokovnim vodstvom športnih pedagogov. V praksi to pomeni, da smo uspeli športnega pedagoga povezati tudi z učenci prve triade. Strokovno vodena športna aktivnost se je odvijala vsakodnevno po pouku, ter tako nudila zainteresiranemu otroku visoko kontinuiteto telesne aktivnosti in ga na nevsiljiv način popeljala v pisan svet športa. Poudariti velja da je bilo vključevanje otrok v program Zdrav življenjski slog prostovoljno.

Evalvacija učinkov izvajanja programa je pokazala, da je izpolnjen temeljni cilj programa, in sicer, da eksperimentalni program razrešuje probleme v tistih šolah (občinah in regijah), ki so z vidika gibalnega potenciala šibkejše in pomoč najbolj potrebujejo. V času izvajanja programa je bil vseskozi prisoten trend zmanjševanja porabe časa namenjenega sedenju pri računalniku, televizorju in uporabi telefonov ter odsotnosti od pouka zaradi bolezni se pa po drugi strani posledično povečeval obseg športne dejavnosti učencev in učenk pri intervencijskem programu, v drugih krožkih in še posebej v športnih društvih z vplivom na boljšo samopodobo. Zgodile so se pozitivne sprememb pri vključenih učencih in to ne samo na osnovi pričakovanega razvoja, ki je običajno prisoten, temveč je prišlo do pospešenega razvoja aerobne vzdržljivosti, koordinacije gibanja in mišične moči ramenskega obroča in rok. Učinki pri razvoju gibalnih potencialov so pri učencih bolj izraziti kot pri učenkah, kar je pozitivno presenečenje, saj v zadnjih dvajsetih letih ugotavljamo prav nasprotno. Očitno so strokovni delavci uspeli tudi pri fantih poiskati tiste didaktične rešitve, ki so omogočile napredek.

Program se je izvajal na več kot 180 različnih OŠ v RS. Ob vsebinskih možnostih, ki jih le te imajo same pri sestavljanju programa, lahko upravičeno sklepamo, da so le te prepoznale kvaliteto, ki jo ta lahko doprinese njihovemu izobraževalnemu in vzgojnemu procesu. Ključni pri izvedbi programov so bili strokovni delavci. V programu je bilo, zaposlenih 433 oseb ki jih za izvedbo programa. Program je predstavljal dobro izkušnjo in odskočno desko pri iskanju zaposlitve športnih pedagogov.

Največja vrednost programa »Zdrav življenjski slog« je ta, da smo uspeli prepričati učence z idejo, da naj svoj prosti čas preživljajo aktivno v družbi sovrstnikov, s tem se eden od drugega tudi kaj naučijo in medsebojno spletejo pristne prijateljske vezi v realnem družbenem omrežju.

Da gre za dobro idejo, govori dejstvo, da se je program financiral iz dveh različnih finančnih perspektiv, kot tudi to, da je pojem »ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG« postal del poimenovanja številnih programov, ki na ta način poskušajo prikazati kvaliteto svojih ponujenih vsebin. Velja pa poudariti tudi to, da se izvajanje ideje nadaljuje v obliki poskusa v OŠ, pod okriljem Zavoda za šolstvo RS. Evalvacija projekta je bila zastavljena tako, da bomo lahko učinke nadaljnjih ukrepov primerjali med seboj in tako našli najbolj učinkovito rešitev proti upadanju gibalnih sposobnosti slovenskih otrok.

avtor: Gašper Plestenjak
foto: arhiv Šport mladih
Priponke