domov
kontakti
kazalo

 
Šport brez dopinga - povabilo šolam
09.04.2018

Slovenska antidoping organizacija SLOADO in Ministrstvo za izobraževanje za šport, Direktorat za šport vabita vse osnovne šole, da se pridružite projektu "Šport brez dopinga".
 
Slovenska antidoping organizacija SLOADO je na podlagi izkušenj pri izvajanju preventivnih programov ugotovila nujnost umestitve osnovnih protidopinških vsebin v osnove šole. S tem zaokrožujejo preventivne protidopinške programe v Sloveniji, ki se sistematično dopolnjujejo in nadgrajujejo vse od športnih začetkov posameznika pa do vrhunca njihovih športnih karier.

Otroštvo je tisti del življenja, ko otroci ustvarjajo svoje prve izkušnje, vrednote in osebna prepričanja, tako na zasebnem kot tudi na športnem področju. Kako otrokom na pristen in primeren način predstaviti vrednote v športu? Da jih bodo razumeli, spoštovali in se s športom ukvarjali v skladu z njimi? Posredovanje vrednot otrokom, ki so šele na začetku svoje športne poti, je ena najpomembnejših dejavnosti vsake vzgoje. Ni pomembno ali bodo otroci nekoč postali vrhunski športniki ali se bodo s športom ukvarjali le na rekreativnem nivoju, pomembno je, da ob tem dajejo prednost zdravemu načinu življenja, upoštevanju pravil, spoštovanju sebe in tistih, s katerimi delijo športni način življenja.

Kratki ilustrirani zgodbici in strip predstavljajo pomemben korak v protidopinškem ozaveščanju osnovnošolcev, s katerim želijo otrokom približati pozitivne stvari ukvarjanja s športom ter jih ob tem naučiti, kako naj se s športom ukvarjajo na pravilen (zdrav) način. Knjižici o poštenem športu – »Gamsek Miha in prvo tekmovanje« ter »Gams Miha in čudežne jagode« sta namenjeni učencem prve in druge triade ter njihovim učiteljem, plakat »Šport brez dopinga« pa je namenjen vsem osnovnošolcem in skozi strip prikazuje kako se s športom ukvarjati na pošten način in kako se soočiti z morebitnimi dilemami tekom športne kariere.

Pomembno je, da otroke začnemo pravočasno usmerjati v pošteno ukvarjanje s športom, saj je doping ena izmed tistih stvari, ki močno krši osnovna pravila športa. S tem namenom pozivamo vse osnovne šole, da omenjeno gradivo obravnavajo v vseh oddelkih I. in II. triade. Poleg knjižic in plakata bo SLOADO šolam posredovala tudi natančna navodila, kako naj gradiva predstavijo otrokom. Po izvedenem programu bodo skupaj z učitelji program tudi evalvirali.

Prosimo vas, da SLOADO obvestite o vašem sodelovanju in sicer preko elektronske pošte dr. Nini Makuc nina.makuc@sloado.si sporočite kontaktno osebo na vaši šoli, ki bo zadolžena za izvajanje programa.


Za podporo in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo!

avtor: Jernej Peterlin
foto: SLOADO
Priponke