domov
kontakti
kazalo

 
Rezultati izbora ZŽS 2015-17 (drugo odpiranje)
28.06.2016

Na javni razpis, je do predpisanega roka, prispelo 28 vlog prijaviteljev. Vsi prijavitelji so bili tudi izbrani za izpeljavo progama ZŽS 2015-2017.
 
Na javni razpis, je do predpisanega roka, prispelo 28 vlog prijaviteljev. Razpisna komisija je, v skladu z merili iz razpisne dokumentacije, popolne vloge ocenila in jih izbrala 28, ki jih je podala direktorju Zavoda za šport Republike Slovenije Planica za izbor. Direktor je potrdil izbor in sofinanciranje vseh 28 programov prijaviteljev, ki so navedeni v prilogi v skupni višini 358.311,10 EUR.

Za dosego cilja javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji v program vključili strokovne delavce v letnem obsegu največ 723 ur na posameznega strokovnega delavca oz. največ za polovični delovni čas.

Rezultati izbora izvajalcev so objavljeni v spodnji prilogi.

avtor: Nastaja Kanduč Zupančič
foto: arhiv Šport mladih
Priponke