domov
kontakti
kazalo

 
 
06.05.2021
Objavljamo pravilnik nagradnega natečaja za najbolj športni vrtec, najbolj športno osnovno šolo, srednjo šolo in osnovno šolo s prilagojenim programom v šolskem letu 2020/2021.
Obveščamo vas, da je mogoče uveljavljati sofinanciranje izvedbe plavalnih tečajev programa NSP, ki bodo izvedeni do 31.8.2021. Višina sofinanciranja in pogoji za pridobitev sredstev so enaki.... ...več>
Objavljamo seznam izvajalcev počitniških športnih programov v okviru projekta Hura, prosti čas. Programi bodo potekali med poletnimi in jesenskimi počitnicami.  ...več>
V maju smo zaključili z drugim sklopom Športnih izzivov - Športa mladih. Na izzzivih v športni gimnastiki in namiznem tenisu je tokrat sodelovalo več kot 400 udeležencev iz 15 osnovnih šol.... ...več>
 
15.05.2021
Objavljamo javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2021. Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 28. maja 2021.
 
06.05.2021
Rok za oddajo naročil priznanj za športne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan smo podaljšali do 20. maja 2021. Objavljamo tudi prilagoditve izpeljave programov za šolsko leto 2020/21.
 
21.04.2021
V aprilu se je zaključil likovni natečaj z naslovom "Mali sončki pohajkujejo po travniku in gozdu". V predpisanem roku je na natečaj prispelo 630 imenitnih otroških risb iz 48 vrtcev.
 
19.04.2021
S koncem meseca marca oz. začetkom aprila smo zaključili s prvimi športnimi izzivi. Skupaj je sodelovalo več kot 2300 udeležencev, ki so sestavljali 636 ekip iz 62 slovenskih šol. Znane so tudi nagrajene ekipe prvega žreba, ki bodo prejele paraktične nagrade Športa mladih.
 
14.04.2021
Posamično in ekipno osnovnošolsko državno prvenstvo v šahu bo v sredo, 21. aprila 2021. Tekmovanje bo potekalo preko spleta.
 
14.04.2021
Posamično in ekipno srednješolsko državno prvenstvo v šahu bo v četrtek, 22. aprila 2021. Tekmovanje bo potekalo preko spleta.
 
30.03.2021
Po šolskem koledarju tekmovanj 2020/2021 bi se moral Šolski ekipni kros izvesti 22. aprila 2021. Zaradi znane epidemiološke situacije v Sloveniji in zaradi veljavnih smernic pristojnih inštitucij za obvladovanje epidemije vas obveščamo, da smo žal primorani odpovedati izvedbo šolskega ekipnega krosa.
 
22.03.2021
Zavod za šport RS Planica je v sklopu letnega programa športa prejel sredstva za objavo razpisa Hura, prosti čas v letu 2021. Razpis bomo objavili takoj, ko bodo razmere v državi glede epidemioloških zahtev tako stabilne, da bomo na osnovi le-teh lahko pripravili merila glede velikosti skupin.
 
19.03.2021
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2021 št. 6712-2/2020/1 z dne 10.2.2021, ki ga je sprejela ministrica pristojna za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne 18.12.2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021, je Zavod za šport RS Planica objavil »Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22« (Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19.3.2021).
 
09.03.2021
Obveščamo vas, da so vsa Šolska športna tekmovanja, ki so bila predvidena za izvedbo do konca meseca marca, odpovedana. Prav tako so odpovedana tudi vsa tekmovanja, ki se odvijajo v dvoranah in so po prvotnem koledarju predvidena za izvedbo v tem šolskem letu. Odločitve o izvedbi tekmovanj na prostem, ki so predvidena v mesecih aprilu, maju in juniju, bomo sprejemali mesec dni pred predvidenimi datumi izpeljave.
 
Spletne aplikacije Šport mladih

  

 

 
7. Festival Športa mladih 2016 - VIDEO

 
Šolski ekipni kros 2016 - VIDEO