domov
kontakti
kazalo

 
 

Zadnja uradna obvestila

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 z dne 16.2.2018, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, št. C3330-18-064001 z dne 12.12.2017, objavlja Zavod za šport RS Planica »Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19«.

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

ROK ZA ODDAJO: 20.04.2018

Kontakt:
Boštjan Vintar
tel.: 01 434 23 96 ali 051 648 051
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si

PRILOGE:

Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis PC 2018-2019

Razpisna dokumentacija PC 2018-2019

Razpis PC 2018-2019

Predlog pogodbe za področno koordinacijo za šolsko leto 201819 PC 2018-2019
 
Objavljamo javni razpis za izvajanje programa Hura, prosti čas med jesenskimi počitnicami. Rok za oddajo vlog je do srede, 20. septembra 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 30. do 4. novembra 2017. Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice – jesenske počitnice.

Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2017 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa je 6.720,00 EUR.

Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 20. septembra 2017.

Vse podrobnosti v spodaj priloženem dokumentu HPČ 2017 - javni razpis.
 
Objavljen je JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2017-2018

Rok prijave na razpis: 14. 7. 2017

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.490.803,10 EUR.

Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2017-2018.

Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Vse informacije napovezavi:
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2017-2018>>>
 
Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 119. redni seji 26. 1. 2017, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2017, št. 3330-17-064001 z dne 15.12.2016, objavlja Zavod za šport RS Planica

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.000,00 EUR.

Rok za oddajo: 12.05.2017

Datum odpiranja vlog: 15.05.2017

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 91, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Razpisna dokumentacija in vsi zahtevani obrazci so objavljeni v spodnjih prilogah.
 
Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 119. redni seji 26. 1. 2017, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2017, št. 3330-17-064001 z dne 15.12.2016, objavlja Zavod za šport RS Planica Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018.

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

Rok za oddajo: 05.05.2017

Datum odpiranja vlog: 08.05.2017

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 91, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Vsa razpisna dokumentacija in zahtevani obrazci so objavljeni v spodnjih prilogah.