domov
kontakti
kazalo

 

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov ŠOM v šolskem letu 2019/20

08.04.2019
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2019 št. 6712-2/2019/1 z dne 6.3.2019, podpisane pogodbe o polletnem sofinanciranju dejavnosti Zavoda za šport Republike Slovenije Planica v letu 2019, C3330-19-406001, objavlja Zavod za šport RS Planica »Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2019/2020«.
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2019/2020

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

Rok za oddajo: najkasneje 19.4.2019. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

PRILOGE:

Razpis PC 2019-2020

Predlog pogodbe za področno koordinacijo za šolsko leto 201819 PC 2019-2020

Razpisna dokumentacija PC 2019-2020

Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis PC 2019-2020
 

Zadnja uradna obvestila

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 z dne 16.2.2018, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, št. C3330-18-064001 z dne 12.12.2017, objavlja Zavod za šport RS Planica.

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v razpisanem obdobju od 1.7. do 30.11.2018 in so namenjenih otrokom s posebnimi potrebami in invalidni mladini.

Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole.

Prijavitelj lahko v razpisanem obdobju, prijavi največ dva programa.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je 9.800 EUR.

Rok za oddajo: 19. junij 2018.

Kontakt: Boštjan Vintar
tel.: 01 434 23 96 ali 051 648 051
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si
 
Javni razpis / 28.05.2018
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 z dne 16.2.2018, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, št. C3330-18-064001 z dne 12.12.2017, objavlja Zavod za šport RS Planica

Predmet javnega razpisa:Sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali naslednjih razpisanih obdobjih
• poletne počitnice I (od 26.6.do 6.7.2018),
• poletne počitnice II (od 27.8.do 31.8.2018) in
• jesenske počitnice (od 29.10.do 30.10.2018).

Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole.

Prijavitelj lahko, v vsakem razpisanem obdobju, prijavi samo en svoj program

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 39.200 EUR.

Rok za oddajo: 5. junija 2018

Kontakt: Boštjan Vintar
tel.:01 434 23 96 ali 051 648 051
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si

Razpisna dokumentacija v spodnji prilogi.
 
RAZPIS ZAKLJUČEN!
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 z dne 16.2.2018, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, št. C3330-18-064001 z dne 12.12.2017, objavlja Zavod za šport RS Planica Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2018/19 (Uradni list RS, št. 27/2018, z dne 20. 4. 2018).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2018/19.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.500,00 EUR.
Rok za oddajo: 11.05.2018

Kontakt: Boštjan Vintar
01 434 23 96, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

PRILOGE:

- Javni razpis koordinacija ŠŠT 2018/19

- Razpisna dokumentacija koordinacija ŠŠT 2018/19

- Obrazci za prijavo na rzspis koordinacija ŠŠT 2018/19

- Predlog pogodbe koordinacija ŠŠT 2018/19 - skupina A, B, C

- Predlog pogodbe koordinacija ŠŠT 2018/19 - skupina D
 
"RAZPIS ZAKLJUČEN"
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 z dne 16.2.2018, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, št. C3330-18-064001 z dne 12.12.2017, objavlja Zavod za šport RS Planica »Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19«.

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

ROK ZA ODDAJO: 20.04.2018

Kontakt:
Boštjan Vintar
tel.: 01 434 23 96 ali 051 648 051
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si

PRILOGE:

Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis PC 2018-2019

Razpisna dokumentacija PC 2018-2019

Razpis PC 2018-2019

Predlog pogodbe za področno koordinacijo za šolsko leto 201819 PC 2018-2019
 
Objavljamo javni razpis za izvajanje programa Hura, prosti čas med jesenskimi počitnicami. Rok za oddajo vlog je do srede, 20. septembra 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 30. do 4. novembra 2017. Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice – jesenske počitnice.

Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2017 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa je 6.720,00 EUR.

Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 20. septembra 2017.

Vse podrobnosti v spodaj priloženem dokumentu HPČ 2017 - javni razpis.